Les obres contemplen també la construcció de nous habitatges tutelats

La Fundació Residència Sant Roc de Gironella ha estat finalment beneficiària d’una subvenció del departament de Drets Socials, via fons Next Generation EU, per import global de 1.752.101,81€ que permetrà culminar la remodelació total de les instal·lacions començada l’any 2004.

En el seu dia, es va prendre la decisió en el marc del patronat, de mantenir les instal·lacions de la Fundació al centre de la Vila, com a facilitador de l’estreta relació entre l’entitat i el dia a dia de Gironella. En aquell moment es va iniciar un procés de reforma de les instal·lacions, en diferents fases, per adaptar-les a les noves necessitats i alhora dotar de major confortabilitat a totes les persones residents i professionals del centre. Durant aquests anys, ha estat possible anar fent obres i reformes en molts dels espais, gràcies també a altres subvencions públiques rebudes i a una també important aportació de recursos propis.

El projecte subvencionat, que haurà d’executar-se fins a finals del 2025, té per finalitat completar la reforma total de les plantes de residència (4 en total) així com també altres espais diürns del centre, i ampliar l’oferta d’ habitatges tutelats com una alternativa sòlida a l’acolliment residencial. Les obres permetran incorporar a totes les habitacions banys, generar noves sales d’estar amb més lluminositat i guanyar en qualitat de vida a totes les persones residents, així com disposar d’eines més facilitadores de la feina a totes les persones que treballen a la fundació.

Unes al·legacions estimades

Inicialment, en la resolució provisional, la Fundació Residència Sant Roc no va arribar a la puntuació mínima per rebre aquesta subvenció que atorgava la Generalitat de Catalunya, via el departament de Drets Socials. Fruït de les al·legacions presentades, argumentant que el projecte era prou sòlid i de qualitat per millorar aquesta puntuació, part d’elles han estat estimades i han permès que avui, amb la resolució definitiva, la fundació rebi aquesta injecció de diners públics que ens permet accelerar a 2 anys i mig les obres que hauríem estat prop de 8 anys en executar.

La previsió és iniciar les obres en els propers mesos, un cop planificades les mateixes, tot garantint la menor afectació possible a totes les persones residents i treballadores de la casa.

 

foto 2.1 55555