Search

Search Results for: “”

 1. PROTOCOL HIGIENE PERSONAL

  PROTOCOL_HIGIENE_PERSONAL(descarregar)

 2. PROGRAMACIÓ ACTIVITATS 2019

 3. FUNCIONS DE TOTS ELS PROFESSIONALS

  FUNCIONS I ACTIVITATS D’ADMINISTRACIÓ FUNCIONS DE LES/ELS AUXILIARS FUNCIONS I ACTIVITATS DE LA CUINERA I AJUDANT DE CUINA FUNCIONS I ACTIVITATS DE L’EDUCADORA SOCIAL FUNCIONS…

  Llegir més

 4. DECÀLEGS DE BONES PRÀCTIQUES (ACP)

  DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES AL VOLTANT DEL MOMENT DELS ÀPATS (Descarregar) DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES AL VOLTANT DEL MOMENT ACOMPANYAMENT AL WC (Descarregar) DECÀLEG DE…

  Llegir més

 5. L’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA (ACP)

  La Fundació Sant Roc segueix el model de l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) Aquest model, té com a principis la dignitat i l’autonomia, així…

  Llegir més

 6. PROTOCOL DE MOBILITAT, NO CONTENCIONS I PREVENCIÓ DE CAIGUDES

  Les caigudes són síndromes habituals en la població geriàtrica per manca de mobilitat, i les seves conseqüències poden predir una major morbiditat. PROTOCOL DE MOBILITAT,…

  Llegir més

 7. PROTOCOL DE PREVENCIÓ I TRACTAMENT D’ ÚLCERES PER PRESSIÓ

  Les nafres per decúbit són un greu problema en l’evolució dels residents amb patologia crònica invalidant o en aquells que pateixen processos aguts que els…

  Llegir més

 8. PROTOCOL D’EMERGÈNCIA SANITÀRIA

  Emergència sanitària és tot aquell esdeveniment imprevist que afecta a un resident  tant  a nivell de la seva integritat física com psicològica. Es una situació…

  Llegir més

 9. PROTOCOL DE LA IMPLANTACIÓ APPCC

  El pla d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC) s’ha de construir sobre una sòlida base de condicions i pràctiques higièniques que evitin…

  Llegir més

 10. PROTOCOL DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS SANITARIS

  S’entén per residus sanitaris tots els residus generats per l’activitat d’atenció a la salut que hagin estat en contacte directe o indirecte amb els pacients…

  Llegir més