Search

Search Results for: “”

 1. FUNCIONS DE TOTS ELS PROFESSIONALS

  FUNCIONS I ACTIVITATS D’ADMINISTRACIÓ FUNCIONS DE LES/ELS AUXILIARS FUNCIONS I ACTIVITATS DE LA CUINERA I AJUDANT DE CUINA FUNCIONS I ACTIVITATS DE L’EDUCADORA SOCIAL FUNCIONS…

  Llegir més

 2. DECÀLEGS DE BONES PRÀCTIQUES (ACP)

  DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES AL VOLTANT DEL MOMENT DELS ÀPATS (Descarregar) DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES AL VOLTANT DEL MOMENT ACOMPANYAMENT AL WC (Descarregar) DECÀLEG DE…

  Llegir més

 3. L’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA (ACP)

  La Fundació Sant Roc segueix el model de l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) Aquest model, té com a principis la dignitat i l’autonomia, així…

  Llegir més

 4. PROTOCOL DE MOBILITAT, NO CONTENCIONS I PREVENCIÓ DE CAIGUDES

  Les caigudes són síndromes habituals en la població geriàtrica per manca de mobilitat, i les seves conseqüències poden predir una major morbiditat. PROTOCOL DE MOBILITAT,…

  Llegir més

 5. PROTOCOL DE PREVENCIÓ I TRACTAMENT D’ ÚLCERES PER PRESSIÓ

  Les nafres per decúbit són un greu problema en l’evolució dels residents amb patologia crònica invalidant o en aquells que pateixen processos aguts que els…

  Llegir més

 6. PROTOCOL D’EMERGÈNCIA SANITÀRIA

  Emergència sanitària és tot aquell esdeveniment imprevist que afecta a un resident  tant  a nivell de la seva integritat física com psicològica. Es una situació…

  Llegir més

 7. PROTOCOL DE LA IMPLANTACIÓ APPCC

  El pla d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC) s’ha de construir sobre una sòlida base de condicions i pràctiques higièniques que evitin…

  Llegir més

 8. PROTOCOL DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS SANITARIS

  S’entén per residus sanitaris tots els residus generats per l’activitat d’atenció a la salut que hagin estat en contacte directe o indirecte amb els pacients…

  Llegir més

 9. PROTOCOL DE RECICLATGE

  Parlem de reciclatge de l’acció de separar i llençar els diferents residus  que es generen  a la Fundació, als contenidors que corresponen. PROTOCOL DE RECICLATGE…

  Llegir més

 10. PROTOCOL D’ÈTICA I CONFIDENCIALITAT

  La discreció i el respecte per la privacitat, a la seva identitat com a persona, al seu món emocional i al seu justificat desig de…

  Llegir més