Qui som?

ggg

La Fundació Privada Residència Sant Roc és una entitat sense afany de lucre, situada al centre de Gironella.

La seva finalitat principal és la de donar servei a les necessitats de les persones grans. A través dels següents serveis:

Residència Assistida Centre de dia
Habitatges TutelatsServeis Externs
Servei d’Atenció DomiciliàriaServeis ComplementarisReferència històrica

A principis del s. XX i degut a la gran industrialització de la Conca del Llobregat, a Gironella, com a molts altres pobles de la comarca, va caldre trobar persones que tinguessin cura dels malalts i de la gent necessitada del poble, ja que les dones es van incorporar a treballar a la fàbrica. Des de l’any 1908 hi ha constància que aquesta tasca a Gironella la realitzaven les Germanes Carmelites, que venien des de Berga.

Poc temps després l’Ajuntament de la Vila els va cedir la Casa Timà, al cr. Del Riu, actual ubicació de la Fundació Residència Sant Roc.

A la dècada dels anys 20 ja es comencen a fer les primeres reformes, per adequar la casa a l’assistència dels malalts.

En aquell moment també naixia Beneficència de Gironella, com a entitat que regia “l’Hospital”.

La casa i l’atenció anaven creixent a mesura que passaven els anys.

Està documentat, que durant la Guerra Civil, les germanes es van haver de vestir d’infermeres, perquè no les fessin fora del poble.

L’any 1988 Beneficència de Gironella, per adaptar-se als nous temps, passà a ser Fundació Residència Sant Roc.

L’any 1990, després d’haver adquirit Cal Masferrer, s’inaugurà el Centre de Dia Sant Roc, amb 25 places disponibles. En aquell moment la residència disposava de 92 places assistides.

L’any 1999, les germanes Carmelites deixen la gestió de la Residència Sant Roc.

L’any 2005 la Junta del Patronat de la Fundació, es va plantejar si construir una nova residència, adaptada a les necessitats creixents d’atenció, o bé mantenir la mateixa ubicació, al centre de la vila. Es va optar per la darrera opció, tenint en compte que la residència i la seva gent, són una part molt viva del poble.

En aquell moment es planteja el “Projecte Integral de la Fundació Residència Sant Roc”.

L’any 2008 s’inauguren els Habitatges Tutelats Sant Roc, amb capacitat per a sis persones. I en el mateix moment també neixen els Serveis Externs Sant Roc, per donar resposta a les necessitats específiques de persones grans que poden continuar visquent a casa seva.

L’any 2013 es posa en marxa el SAD (Servei d’Atenció Domiciliària), amb l’objectiu de donar servei i atenció des del domicili.