DEFINICIÓ

El coronavirus SARS- CoV-2 és un nou virus que provoca una malaltia infecciosa anomenada covid-19. Aquesta pertany a una àmplia família de virus ja coneguda, que pot afectar tant a animals com a les persones. A aquestes últimes pot causar infeccions respiratòries com el refredat, la síndrome respiratòria aguda severa (SARS) o la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà (MERS).

Es va identificar per primera vegada en persones al desembre de 2019 a Xina fins a estendre’s per tot el món. Degut a aquesta extensió geogràfica de la malaltia i de l’elevat nombre de persones afectades, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar el brot de coronavirus SARS- CoV-2 com a pandèmia.

 

VIES DE TRANSMISSIÓ

Es transmet per contacte directe amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona infectada.

Es pot contraure la malaltia si es toquen objectes o superfícies on hi ha caigut aquestes “gotetes” i si després es toquen els ulls, la boca o el nas. També es pot contraure per via inhalatòria per proximitat amb una altre persona infectada.

La transmissió de la infecció es pot donar un o dos dies abans dels símptomes, durant tot el període simptomàtic i fins a 5-6 dies després.

Generalment, solen passar entre 4 i 7 dies des de que el virus es contrau i apareixen els símptomes, però aquest període es pot allargar fins a dues setmanes.

­­­­­­

PERSONES DE RISC

Les persones més vulnerables són:

 • Majors de 70 anys.
 • Amb malalties cròniques com la diabetis, la hipertensió, cardiopaties, malalties hepàtiques, pulmonars, renals i/o neurològiques, amb immunodeficiència congènita o adquirida, càncer o obesitat mòrbida.
 • Embarassades.

 

PRECAUCIONS / RECOMANACIONS:

 • Rentar-se les mans amb aigua i sabó i/o amb solucions hidroalcohòliques.
 • Evitar tocar-se el nas, boca o ulls amb les mans brutes.
 • Evitar llocs on no es pugui garantir la distància de seguretat.
 • Mantenir la distància física i limitar l’activitat social
 • Reduir l’estada a espais públics que no siguin a l’aire lliure.
 • Ventilar i renovar l’aire d’espais tancats.
 • Portar mascareta i ben ajustada. Evitar tocar-la per davant, s’ha de fer per les tires.
 • Desinfecció i neteja de les superfícies comunes i els objectes que es toquen amb les mans.

 

SIMPTOMES DE MÉS LLEUS A GREUS:

 • Febre que baixa després de prendre antitèrmics.
 • Tos
 • Malestar general
 • Mucositat
 • Dolor generalitzat
 • Nàusees
 • Vòmits
 • Diarrea
 • Dificultat respiratòria sobtada
 • Febre mantinguda al llarg dels dies i que no disminueix amb antitèrmics.

TRACTAMENT

Com que actualment no es disposa de cap tractament específic i efectiu, el què s’ha de controlar i alleujar són els símptomes.

És recomanable tenir un bon descans nocturn, beure líquids i prendre antitèrmics en cas de febre. Els casos més greus requereixen de tractament amb suport vital avançat als hospitals.

 

PROVES DE DETECCIÓ

A Catalunya es fan servir tres tipus de proves per detectar la Covid-19:

 • PCR: Detecta el material genètic del virus. Permet identificar les persones amb la infecció tant simptomàtiques com asimptomàtiques. Per realitzar la prova es necessita una mostra de la mucosa nasal i/o oral, que s’extreu amb un bastonet i s’analitza a laboratori.
 • Test ràpid antigènic: Detecta les proteïnes del virus. Permet identificar les persones amb la infecció si es realitza en els primers 5 dies dels símptomes. Tot i que, actualment es fa servir també amb persones asimptomàtiques. La prova consisteix en agafar una mostra de la mucosa nasal i oral amb el bastonet.
 • Serologia: Permet la detecció d’anticossos contra el virus a la sang. Per tant, confirma la resposta del sistema immunitari contra aquest. Es realitza amb una mostra de sang que el professional sanitari extreu amb una xeringa i s’analitza a laboratori.

 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS

S’ha de tenir en compte que la interpretació sempre l’ha de donar un personal sanitari qualificat.

Tant una PCR com un test ràpid antigènic positiu significa que s’ha estat en contacte recent amb el virus.

La serologia positiva significa que en algun moment s’ha tingut contacte amb el virus i l’organisme ha generat anticossos per defensar-se davant la malaltia.

Aurora Noguera – Metgessa

Aina Alarcón, Anna Camps i Judit Moya – Infermeria